HEM

 

Välkommen till PeA:s V75-bolag

Vi är ett V75-bolag som kommer att satsa på stora system och stora vinster

 

Tidigare rekord vinst blir svår att slå, men vi har ambitionen att lyckas med det också.

 

Om du är intresserad så läs vidare i vår presentation eller ring alt maila

 

PerA 0729 266972 eller Kalle 0705 882059

 

Skype: per-arne.andersson .

 

7 Juli startar nästa omgång , Glöm ej betalning senast 6 Juli

 

Juli kostar 250 kr för 4 omgångar