HEM

 

Välkommen till PeA:s V75-bolag

Vi är ett V75-bolag som kommer att satsa på stora system och stora vinster

 

Tidigare rekord vinst blir svår att slå, men vi har ambitionen att lyckas med det också.

 

Om du är intresserad så läs vidare i vår presentation eller ring alt maila

 

PerA 0066 985236720 eller Kalle 0705 882059

 

Skype: per-arne.andersson .

 

3 Mars startar nästa omgång , Glöm ej betalning senast 2 Mars

 

April månad kommer kosta ca 450kr/andel pga av "Spring Race" den 1/4 och kommer innehålla en hel del insparade JackPot pengar som vi vill ha.